HOME INTRANET CONTACT US SITEMAP KOREA US
   
 
 
 
 
    제품정보    전문의약품
트랙시반 주
6.75mg / 37.5mg
[TRACSIBAN]
조산방지제 6.75mg: 645305491 37.5mg: 645305191 6.75mg: 13,696원/V
37.5mg: 52,410원/V
유소릭 정
40mg / 80mg
[USORIC]
통풍환자의 고요산혈증 치료제 40mg: 645305220 80mg: 645305210 40mg: 221원/T
80mg: 311원/T
피알디 현탁시럽
0.1% / 0.3%
[PRD]
코르티코스테로이드 0.1%: 645302211 0.3%: 645302221 0.1%: 22원/mL
0.3%: 44원/mL
살론 주사
125mg / 500mg
[SALON]
코르티코스테로이드 125mg: 645300861 500mg: 645300871 125mg: 2,981원/V
500mg: 10,335원/V
데플라 정
[DEFLA]
코르티코스테로이드 645300220 225원/T
 
이전페이지 1  2  다음페이지